Idrætslinjen

Idrætslinjen er….

Idræt kan defineres som legemsøvelser med fysisk aktivitet for at få motion og rekreation. Eksempler på idræt omfatter bandy, fodbold og skisport.
Til tider anvendes “idræt” synonymt med sport, men idræt kan adskille sig fra begrebet sport ved, at idræt ikke behøver at omfatte konkurrence eller ikke-fysiske aktiviteter, f.eks. motorsport, skak eller øvrige former for spil.

Hent folder om linjen

Opbygningen er….

Et motionscenter, også kaldet fitnesscenter, er et facilitet hvor kunder og sportsudøvere har adgang til maskiner, udstyr og rådgivning til diverse fysiske øvelser. Hyppige årsager til at gå i motionscenter kan være ønske om at tabe sig, bodybuilding eller fysisk vedligeholdelse.

Motionscentre tilbyder almindeligvis rådgivning via instruktører, der hjælper kunderne med at tilrettelægge programmer, udføre øvelserne korrekt og eventuelt også lægge en kostplan. Flere steder tilbydes også anden service såsom fysiologisk massage. Folk der træner i centeret er typisk tilknyttet et abonnement, men der tilbydes normalt prøvetid, enten gratis eller mod betaling. Nybegyndere kan typisk også benytte sig af en personlig træner, men dette vil almindeligvis være pålagt ekstra betaling per time. Nogle centre er specifikt rettet mod kvinders træning.

 

Områder til konditionstræning med løbebånd, romaskiner, stepmaskiner, mm. er i moderne centre suppleret med tv-skærme for at underholde udøverne under længere øvelser. Flere centre tilbyder også holdtræning, der anføres af en instruktør, og som blandt andet hjælper til at holde deltagernes motivation og fremmøde stabilt. Holdtræning kan eksempelvis være stepping, cykling (“spinning”), bodybuilding, balancetræning med bolde, aerobic, yoga, pilates, mm. Ofte er holdtræningen suppleret med baggrundsmusik for at holde en træningsrytme.
De fleste motionscentre i Danmark indgår i kædesamarbejder.

  • Jeg har været så glad for den her idrætslinje. Den har givet mig så meget både fagligt og menneskeligt. Jeg er virkelig ked af, at det er slut nu, men jeg føler mig rustet til at komme videre, og det er ikke mindst idrætslinjens skyld.
    by Janni Hylsted - 9 årgang

  • Vi er nok lidt mere oppe på tæerne nu, for vi får mere og tydeligere feedback på det, vi laver nu…
    by Allan Mikkelsen - 7 årgang

  • Det her stiller på en måde nye krav til vores lærere, – det kan vi godt mærke. På den gode måde, altså…..!
    by Karen Eskildsen - 7 årgangIdrætslinjen på DK skolen

Idrætlinjen